Årsmöte NTK den 26 mars kl. 19.00

KALLELSE

TILL ÅRSMÖTE 2019

Tid: 26 mars kl. 19.00

Plats: Racketstadion , konferenslokalen

Klubbens verksamhetsberättelse, föredragningslista och övriga årsmöteshandlingar finns tillgängliga fr.o.m. den 19.3.2018 på NTK: s kansli. Kallelse årsmöte 2019

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen i NTK