Välkommen att bli medlem hos oss!

För att få träna tennis i NTK måste du vara medlem.
Vill du bli medlem, fyll i ansökan och skicka eller lämna den till oss på kansliet.
Har du frågor når du kansliet via telefon 011-171370 eller via e-post.

För att kunna underlätta kommunikationen till våra medlemmar är vi tacksamma för e-postadresser.

För att bli medlem måste du ansöka om medlemskap. Här hittar du medlemsansökan  Medlemsansökan NTK

Anmäl/avanmäl din e-postadress

Avanmälan NTK