Förmåner som medlem i NTK

  • Medverka i träning och aktiviteter anordnat av NTK
  • Medverka i seriespel på regions – och riksnivå
  • Möjlighet att hyra NTK tider till förmånligt pris på helger och lov
  • Möjlighet att delta i NTK:s utbildningar
  • Möjlighet att delta i olika kommittéers jobb
  • Möjlighet att köpa säsongskort på Holmen Tennis Park till medlemspris
  • Billigare priser på strötider och abonnemang i Gamla Tennishallen
  • Rätten att delta och röstberättigad på NTK:s årsmöte
  • Möjlighet att ta del av olika erbjudanden från våra sponsorer
  • Möjlighet att utbilda sig inom tennisen allt från domare, matchledare, tävlingsledare till tränare