Den 28 mars 2017 hade NTK sitt årsmöte.

På årsmötet antog NTK nya stadgar som reviderats i enlighet med RF.s riktlinjer.

NTK vill tacka hela styrelsen för det fantastiska jobb ni gjort under året. Vi vill rikta ett särskilt tack till Anna Rikardson, Helene Carlsund och Petra Engblom som avgick, för era fantastiska insatser. Tusen tack.

Den nya styrelsen för året 2017-2018 som valdes på årsmötet är följande:

Jonas Nilson (ordförande), Andreas Karlsson (omval), Carin Kaltenecker, Christian Ståleker, Martin Jarl, Mari Blomberg (nyval), Arezo Ghannadan (nyval), Kalev Teder (suppleant omval). Styrelsen kommer på nästa möte redogöra för rollerna och i vilka kommitteér samt vilka ansvarsområden de kommer ha under året 2017-2018. Så nedanstående roller och  kommittéer kommer uppdateras.

Styrelsen, verksamhetsåret 2017-2018

Klicka på namnet för att skicka ett mail.

 • Ordförande: Jonas Nilsson
 • Vice Ordförande: Andreas Karlsson
 • Tävlingskommitté: Andreas Karlsson, Fredrik Peterson, David Hedenros
 • Vuxen kommitté: Kalev Teder
 • Junior kommitté: Fredrik Peterson, Carin Kaltenecker
 • Ekonomi: Jonas Nilsson, Martin Jarl,Anki Ekqvist
 • Marknad: Christian Ståleker, Anki Ekqvist
 • Personal: Jonas Nilsson
 • Arbetsutskott: Jonas Nilsson, Andreas Karlsson, Christian Ståleker
 • Anläggning: Christian Ståleker Jonas Nilsson, Anki Ekqvist
 • SvTF/Region: Anki Ekqvist/Fredrik Peterson

 

Tävlingskommitté

Kontakta tävlingskommittén: tavling@norrkopingstk.se

 • Fredrik Peterson (sammankallande)
 • Andreas Karlsson
 • David Hedenros