Den 20 mars 2018 hade NTK sitt årsmöte.

NTK vill tacka hela styrelsen för det fantastiska jobb ni gjort under året. Vi vill rikta ett särskilt tack till Martin Jarl som avgick, tack för dina insatser. Tusen tack.

Den nya styrelsen för året 2018-2019 som valdes på årsmötet är följande:

Jonas Nilson (ordförande omval 1 år), Andreas Karlsson, Carin Kaltenecker (nyval 2 år), Christian Ståleker(omval 2 år), Magnus Ringqvist (nyval 2 år), Maria Blomberg, Arezo Ghannadan , Kalev Teder (suppleant omval) och Ann-Sofie Bergort (suppleant nyval).

Styrelsen kommer på nästa möte redogöra för rollerna och i vilka kommitteér samt vilka ansvarsområden de kommer ha under året 2018-2019. Så nedanstående roller och  kommittéer kommer uppdateras. Nästa styrelsemöte är 14 maj.

Styrelsen, verksamhetsåret 2018-2019

Klicka på namnet för att skicka ett mail. 

Tävlingskommitté

Kontakta tävlingskommittén: tavling@norrkopingstk.se

  • Fredrik Peterson (sammankallande)
  • Andreas Karlsson