Vilket fantastiskt projekt detta är “Alla På Grus”

I år kör vi igång igen och grundarbetet är i full gång. Vi kommer starta upp projektet i år igen den 2 maj och kör sedan 5 veckor framåt. VI kommer skicka ut anmälan til lalal skolor så som vi gjort förut och hoppas att ännu flera klasser vill vara med i år. Välkommen med din klass. Informationen löggs ut här vartefter vi är klara med materialet.

Vad är ALLA PÅ GRUS? Integrationsprojektet där alla möter alla! Projektet är till för alla skolor i Norrköpings Kommun som har en årskurs 2. Kommunala som friskolor har rätten att delta. I år har vi haft lika många som ifjol ca 1300st elever har deltagit i projektet! Samtliga barn som deltagit i projektet får komma ytterligare 4 timmar och spela tennis gratis i juni. Då spelar man 2 timmar i taget. VI har redan ca 70st anmälda till del 2 . Efter detta får man ett erbjudande att börja i Tenniskul här ser ni hösten 2017 erbjudandet här NTK Tenniskul som är ett subventionerat erbjudande för att få flera att prova på tennis! Samma pris fortsätter under 2018!

Tennis och idrott då den är som bäst är då 100 barn spelar tennis på våra 9 fantastiska grusbanor på Holmen Tennis Park. Skratt , fysisk aktivitet, glädje och gemenskap – det bygger starkare barn och gladare barn, barn som möts inom idrotten där allting är lika även om vi är olika. Det är integration för oss-vi vill ge mer till fler-Alla på Grus ger det!! Vi vill tacka alla våra samarbetspartner och sponsorer som stöttar oss så vi kan genomföra dett projekt.  Vi vill även tacka Norrköpings Kommun  för det stöd ni ger oss detta år, tusen tack!