Publicering av tävlingsresultat

Vi har ett behov av att synliggöra svensk tennis, och i det sammanhanget framför allt tennisen i Norrköping. Vi behöver locka nya medlemmar till klubben och vi behöver få ett tillskott i form av reklamintäkter.
Det gör vi bara genom att bli intressanta – och att vi ökar intresset för vad vi gör, och med vilket resultat. Vi behöver tydliggöra vår verksamhet och de fina resultat våra spelare gör.

En del för att nå målet med fler medlemmar och ökat intresse är att vi syns i media. Vi vill därför att de resultat som vi når i tävlingar och seriespel, samt uttagningar till läger arrangerade av t.ex. Tennis Öst förmedlas vidare till NT och Folkbladet.
Det finns ingen resurs som kan ta ett övergripande ansvar för resultatrapporteringen. Det måste ske av deltagaren själv, eller genom ex. förälder.

I de fall tävlingar hålls i klubbens regi är tävlingsledningen ansvarig att inför tävling (2-3 vardagar innan), meddela media om tävlingen, samt att efter tävlingen skriva en kort summering och en resultatlista till media.

Adresser för publicering: sporten@nt.se samt sporten@folkbladet.se
Telefonnummer: NT 011-200 110, Folkbladet 011-200 480