Här hittar du träningsavgifterna för 2018

Tränings- och medlemsavgifter

Beslut om medlemsavgifterna togs på årsmötet 2016

Junior upp till 12 år 275kr/år, senior från 13 år 440kr/år, familj 770kr/år