NTK's styrelse

NTK vill tacka hela styrelsen för det fantastiska jobb ni gör varje år. 

Styrelse för året 2018-2019 är följande:

Jonas Nilsson, ordförande
Andreas Karlsson, vice ordförande

Tävlingskommitté: Andreas Karlsson och Fredrik Peterson
Vuxenkommitté: Kalev Teder, Magnus Ringqvist
Juniorkommitté: Carin Kaltenecker, Maria Blomberg, Arezo Ghannadan, Fredrik Peterson

Ekonomi: Jonas Nilsson
Marknad: Ann-Sofie Bergort
Personal: Jonas Nilsson
Arbetsutskott: Jonas Nilsson, Andreas Karlsson, Christan Ståleker

Anläggning: Christian Ståleker (Holmen Tennis Park), Jonas Nilsson (Racketstadion)

SvTF/Region: representation i SvTF av Anki Ekqvist, i Tennis Öst styrelse av Fredrik Peterson

Tävlingskommitté

Kontakta tävlingskommittén via e-post: tavling@norrkopingstk.se

Fredrik Peterson, sammankallande
Andreas Karlsson