GDPR hos Norrköpings Tennisklubb

Så skyddar NTK dina personuppgifter

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter. Därför tycker vi det är bra att den nya dataskyddsförordningen, GDPR, gör det tydligare vilka rättigheter du har som medlem/icke medlem eller för allmän information från NTK. Samt vilka skyldigheter vi som idrottsförening har.

Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den här NTKs integritetspolicy.

Norrköpings Tennisklubb är skyldig att föra register över behandling av personuppgifter där vi som förening är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. Här kan du se NTKs register för behandling av personuppgifter.

GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL). Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare, men GDPR ställer högre krav på företag, organisationer, föreningar och förbund. Regleringen sätter fokus på de rättigheter du har som person, bl.a. att du har rätt att begära information om behandlingen av dina personuppgifter och att du har rätt att kontakta oss i de fall du inte längre vill ha direktmarknadsföring och information från oss.

Vänliga hälsningar

Norrköpings Tennisklubb

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.